xổ số trực tiếp miền bắc hôm nay

 
Chương trình "Vững vàng Việt Nam" nhằm tuyên truyền để người dân duy trì các biện pháp an toàn sức khoẻ, lối sống vệ sinh, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Các tuyến xe bus là nơi công cộng tập trung đông người, cần làm gì để phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 trên các phương tiện công cộng?